Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kund- och patientdatasystemets upphandling går vidare till förhandlingsskedet

Upphandlingen av en helhetslösning för kund- och patientdatasystem för Västra Nylands och Östra Nylands välfärdsområden går vidare till förhandlingsskedet. Välfärdsområdena förnyar sina helhetslösningar för kund- och patientdatasystem och inleder de tillhörande upphandlingsförhandlingarna.

Både Västra Nylands välfärdsområde och Östra Nylands välfärdsområde har behov av att förenhetliga sina kund- och patientdatasystem. Välfärdsområdena skaffar enhetliga helhetslösningar för kund- och patientdatasystemen i sina respektive områden.​

Välfärdsområdena samarbetar för att genomföra upphandlingen. Båda välfärdsområdena befinner sig i samma situation vad gäller systemen, och gemensam upphandling förbättrar resursanvändningen och ökar leverantörernas intresse för att delta i processen.​

Upphandlingssättet är ett konkurrensutsatt förhandlat förfarande. Målet är att avsluta upphandlingsprocessen i slutet av 2024, varefter projektet för att införa systemet startar. Båda välfärdsområdena gör sina egna separata avtal med den leverantör som väljs i upphandlingen.

Tre leverantörer valdes till förhandlingarna

Upphandlingsannonsen publicerades i mars 2024. Den upphandlande enheten tog emot inom tidsfristen totalt tre ansökningar om deltagande, av vilka enheten valde tre leverantörer vidare till förhandlingsskedet. De leverantörer som valts till förhandlingarna är CGI Suomi Oy, Mediconsult Oy och Tietoevry Finland Oy.​

Upphandlingsförhandlingarna hålls i juni–september 2024. Välfärdsområdena kommer att fatta upphandlingsbeslutet i slutet av 2024.

Ytterligare information 

Frågor relaterade till upphandlingsprocessen: aptj@itauusimaa.fi