Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

I dag, den 28.5. firar vi den internationella Dagen för lätt språk

I år är temat för dagen för lätt språk läskunnighet. På lätt språk kan upp till 14% av befolkningen i Finland som behöver lättläst läsa olika texter och utveckla sin läsförmåga.

Speciellt komplexa och tekniska information om hälso- eller socialtjänster kan vara svåra att förstå. Lätt språk hjälper till att förtydliga denna information, vilket är särskilt viktigt när beslut kan påverka en persons välbefinnande direkt.

Lätt språk hjälper människor att läsa och förstå tjänster och deras villkor som berör dem, att fatta egna beslut och delta i samhällets verksamhet.

Östra Nylands välfärdsområde är banbrytande inom lättläst språk

Vi anpassar våra tjänstesidor till lätt språk, eftersom det är viktigt för oss att våra tjänster är tillgängliga för alla på ett jämlikt sätt.

Vi som första välfärdsområde har vågat besluta att göra innehåll på vår webbplats lättläst. Tidigare har vi använt tydlig allmän svenska, men nu tar vi ett steg längre och gör våra webbplatsers tjänsteavsnitt lättlästa på både finska och svenska.

Vem gynnas av lätt språk?

Lätt språk gynnar personer vars bristande språkfärdigheter försvårar deras förmåga att klara av vardagssituationer och delta i samhällets verksamhet. Vi alla kan behöva lättläst språk i vissa situationer, beroende på ämnet och vår situation.

Särskilt behövs lättläst information när

Som en del av vårt arbete har vi organiserat användartester för målgrupperna för lättläst språk. Vi uppmuntrar också andra användare att delta aktivt och ge feedback om tjänsterna.

Innehållet på webbplatsens tjänsteavsnitt uppdateras till lätt språk under sommaren 2024. I höst söker vi den nationella Symbolen för lättläst för de anpassade sidorna.

Vad är Symbolen för lättläst?

Symbolen för lättläst beviljas av Selkokeskus och LL-Center i samarbete med webbtjänsten Papunet. En publikation kan få Symbolen för lättläst om dess språk, layout, bilder och webbplatsens användarvänlighet följer principerna för lätt språk.