Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Föreskrift om egenkontroll har trätt i kraft den 15.5.2024

Bästa serviceproducent i Östra Nylands välfärdsområde,

Lagen om tillsyn över social- och hälsovården, som trädde i kraft den 1 januari 2024, förpliktar offentliga och privata tjänsteproducenter att upprätta, offentliggöra och rapportera en plan för egenkontroll för varje tjänsteenhet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har 15.5.2024 gett en föreskrift om upprättande och uppföljning av en plan för egenkontroll. Enligt föreskriften ska varje tjänsteproducent för varje tjänsteenhet, beroende på verksamhetens omfattning och art, utarbeta en plan för egenkontroll som utgör ramen för tjänsteenhetens egenkontroll och som syftar till att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och utvecklas. Föreskriften ger vägledning om planens innehåll.

Östra Nylands välfärdsområde uppmanar de tjänsteproducenter som producerar tjänster för dess räkning och andra tjänsteproducenter som verkar inom dess område att läsa Valviras nyheter och bekanta sig med föreskrifterna om egenkontroll.

Tilläggsuppgifter: valvonta@itauusimaa.fi