Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Diskussionsmöte om införandet av servicesedlar för privata serviceproducenter inom mun- och tandvård

Vid Östra Nylands välfärdsområdes mun- och tandvård bereds ibruktagandet av servicesedlar.

Vid Östra Nylands välfärdsområdes mun- och tandvård bereds ibruktagandet av servicesedlar. Servicesedelns mål är att öka kundernas valmöjligheter samt att säkerställa vårdens tillgänglighet enligt lagen om vårdgaranti (51 a § i hälso- och sjukvårdslagen).

Vi ordnar ett gemensamt diskussionsmöte för privata serviceproducenter inom mun- och tandvård i Teams-miljön 23.5.2024 kl. 12–13. Välkommen!

Målet för diskussionsmötet är att presentera utkastet till servicesedelns regelbok samt att höra serviceproducenternas synpunkter om kriterierna för den kommande servicesedeln. Alla serviceproducenter inom munhälsovården som verkar inom Östra Nyland eller i dess närhet är välkomna till mötet.  

Mötets program:

Anmälan till mötet via email senast 21.5.2024. Teams-länk skickas i ett svarsmeddelande.

Anmälning och ytterligare information: Heli Sjöblom, heli.sjoblom2@itauusimaa.fi