Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Från och med 1.5 svarar hjälpmedelstjänsterna vid Östra Nylands välfärdsområde för tillhandahållandet av bashjälpmedel för kunder som skrivs ut från sjukhuset

Östra Nylands välfärdsområde och HUS Borgå sjukhus har kommit överens om att lägga om hjälpmedelstjänsternas verksamhet. I fortsättningen svarar hjälpmedelstjänsterna vid Östra Nylands välfärdsområde för tillhandahållandet av bashjälpmedel för kunder som skrivs ut från sjukhuset. Förändringen träder i kraft 1.5.2024.

Östra Nylands välfärdsområde ansvarar för hjälpmedel som kunderna behöver för medicinsk rehabilitering på basnivå. HUS Borgå sjukhus lånar fortsättningsvis ut till kunderna stöd som är en del av vården och som behövs omedelbart efter ett ingrepp eller till exempel kryckor som behövs under jourtid.

Bashjälpmedel framdeles från välfärdsområdets hjälpmedelsutlåningar

Bashjälpmedlen ska man i fortsättningen avhämta på Östra Nylands välfärdsområdes hjälpmedelsutlåningar. Hjälpmedel på basnivå är till exempel rullator, transportrullstol, duschstol eller toalettförhöjning. Hjälpmedel som behövs efter knäleds- eller höftledsoperationer hör till bashjälpmedlen.

I östra Nyland har man tillämpat ett arrangemang där också Borgå sjukhus har kunnat ge hjälpmedel till kunden i samband med utskrivningen. Det har lett till situationer där kunder har tilldelats hjälpmedel från två olika ställen, och hjälpmedlen har kunnat återbördas till fel ställe.

Borgå sjukhus eller Östra Nylands hjälpmedelstjänster talar om för kunden vilka hjälpmedel som eventuellt kan behövas och var de kan avhämtas före operationen. Också under tiden på vårdavdelningen bedöms behovet av hjälpmedel före utskrivningen. Den i personalen som ansvarar för utskrivningen ska ta kontakt med hjälpmedelstjänsterna i kundens hemkommun eller ge kunden eller kundens närstående anvisningar om vart man ska vända sig. Det är skäl att ta kontakt med hjälpmedelstjänsterna i god tid för att förvissa sig om att det blir en smidig utskrivning.

Hjälpmedelstjänsternas kontaktuppgifter och telefontider

 

Borgå hjälpmedelstjänster

019 5600 412

måndag–tisdag, torsdag–fredag kl. 8.30–10 och onsdag kl. 13–14.30

Askolins väg 1 C, 4:e våningen

06100 Borgå

Sibbo hjälpmedelstjänster

050 5222 799

måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8–9. Vid andra tidpunkter svarare. Vi ringer dig tillbaka.

Jussasvägen 14, bottenvåningen

04130 Sibbo

Lovisa och Lappträsk hjälpmedelstjänster

044 4555 301

måndag–fredag kl. 8–8.30 och kl. 12–13

Öhmansgatan 4, ingång C1

07900 Lovisa

Askola hjälpmedelstjänster

040 7109 213

måndag–fredag kl. 11.30–12.30

Mäntyrinteentie 4

07500 Askola

Pukkila/Mörskom: Välfärdscentret Onni

044 4505 008

måndag–fredag kl. 12–13

Onnintie 3

07560 Pukkila