Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Temaveckan för egenkontroll vid Östra Nylands välfärdsområde 8.‒12.4

Östra Nylands välfärdsområde firar temaveckan för egenkontroll den 8.‒12.4. Temaveckan är tillägnad att lyfta fram vikten av egenkontroll för hela välfärdområdets personal. 

Egenkontrollen säkerställer kundernas och patienternas säkerhet och en högklassig service. Varje anställd har en viktig roll i genomförandet av egenkontrollen.

Under temaveckan betonas olika teman inom egenkontroll och man diskuterar hur planerna för egenkontroll utarbetas och uppdateras och hur de kan utnyttjas i det dagliga arbetet. Dessutom ska man överväga hur planerna för egenkontroll ska rapporteras var fjärde månad i enlighet med den nya tillsynslagen.

Vi uppmuntrar alla tjänsteproducenter att involvera sin personal i utarbetandet och uppdateringen av planerna för egenkontroll och att uppmuntra dem att komma med eventuella förbättringsförslag. 

Under veckan betonas också vikten av att samla in respons och rapportera eventuella missförhållanden till cheferna och serviceanordnarna. Detta möjliggör snabba reaktioner och förbättrar kvaliteten på arbetet ytterligare. Introduktionsprocesser och regelbundna möten säkerställer att alla anställda är medvetna om egenkontroll och dess betydelse. 

Tillsammans kan vi göra egenkontrollen ännu mer effektiv och inspirerande!

Egenkontroll