Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Regionala Vinkki-verksamheten inleds i Kompanjonskapshuset Medvind

Rådgivningspunkten Vinkki flyttas från Koivulas boendeenhet till Kompanjonskapshuset Medvind fr.o.m. 16.4.2024.

Vinkki-verksamheten erbjuder hälsorådgivning med låg tröskel för personer som tar intravenösa droger. Vinkki delar ut rena användningsredskap och ger handledning för användningen av dessa. På Vinkki kan du även diskutera med en sakkunnig inom hälso- och sjukvården om ditt narkotikamissbruk och få information om tjänster för att främja din egen hälsa och välfärd.

Vinkki-verksamheten är helt konfidentiell och kostnadsfri. Du kan besöka Vinkki-verksamheten anonymt.

Kontaktuppgifter och öppettider fr.o.m. 16.4.

Regional Vinkki-verksamhet, Kompanjonskapshuset Medvind

Ågatan 7 A 21, 06100 Borgå (ingång från Skeppargatans sida till innergården)

Vinkki-verksamheten finns i Låg tröskel-verksamhetens mötesutrymmen, i samband med den öppna vardagsrumsverksamheten.

Öppettider ti, to och fre kl. 8.30‒12.30.

Ta kontakt

Annette Lindberg

Sjukskötare, Regional Vinkki-verksamhet och hälsorådgivning med låg tröskel

040 1682 385

vinkki@itauusimaa.fi

Sända e-postmeddelanden tas bort då ärendet avslutas för att skydda anonymiteten.