Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hot mot skolorna i Borgå och Sibbo – vuxnas lugna beteende viktigt för barnet

Hotet mot Pääskytie skolan i Borgå upptäcktes på tisdagkvällen den 2 april i sociala medier. I Miili skolcenter i Sibbo mottogs ett hotfullt meddelande till skolans telefonnummer på tisdag eftermiddag.

Hotet mot Pääskytie skolan i Borgå upptäcktes och meddelades på tisdagkvällen. Polisen bedömde att skolan kan fungera normalt på onsdagen den 3 april. Som en försiktighetsåtgärd flyttades tre förskolegrupper till daghemmet på onsdagen och polisen var på plats i skolan, berättar Borgå stad i ett meddelande(förflyttning till en annan tjänst).

I Miili skolcenter i Sibbo mottogs ett hotfullt meddelande till skolans telefonnummer vid cirka 14.30 på tisdag eftermiddag. Skolans elever leddes in i skolbyggnaden medan situationen utreddes, enligt Yle Östnyland i sin nyhet(förflyttning till en annan tjänst). Avsändaren av meddelandet är känd för polisen. Situationen behandlades i skolan på onsdagen.

Polisen fortsätter undersöka händelserna.

En vuxens lugna beteende skapar en känsla av trygghet

Ett barns grundläggande trygghet kan skakas när det hotas av en upplevd säker skolmiljö. I skolan skapar professionella en känsla av trygghet genom diskussion. I en krissituation är den egna föräldern en betydelsefull person för barnet.

”Varje vuxen kan med sitt lugna beteende skapa en känsla av trygghet och sätta ord på situationen. För barnet är det viktigt att den normala rytmen med måltider och andra rutiner bibehålls hemma”, råder Kirsi Nurme, chef för Östra Nylands välfärdområdes social- och krisjour.

Nurme påminner också föräldrar om att diskutera sociala medier med sina barn. Falska bilder från tisdagens skolskjutning i Vanda cirkulerar redan.

”Föräldrar bör veta vilken typ av information deras barn får från sociala medier. Det är värt att prata om att falsk information cirkulerar på nätet och att allt inte är sant.”

Elevvården ger vid behov krishjälp till eleven och vårdnadshavarna. Kontaktuppgifterna till elevvården per skola hittar du här: Elevvård – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Social- och krisjouren i Östra Nylands välfärdsområde ger också stöd i krissituationer dygnet runt på numret 019 5600 150.