Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Diskussionstillfälle för producenter av privata läkartjänster om förberedelserna inför införandet av en servicesedel

Hälsostationstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområde förbereder införandet av en servicesedel för läkarbesök. Syftet med servicesedeln är att öka kundernas valmöjligheter samt säkerställa tillgången till vård i enlighet med lagen om vårdgaranti (51 a § i hälso- och sjukvårdslagen).

Vi ordnar ett gemensamt diskussionstillfälle för producenter av privata läkartjänster den 12 mars 2024 mellan kl. 9.00 och 10.00 i Teams miljö.

Syftet med tillställningen är att presentera förslaget till regelbok för den servicesedel som är under beredning samt att höra serviceproducenternas åsikter om kriterierna för den framtida servicesedeln. Alla serviceproducenter som tillhandahåller läkartjänster i området eller i närheten av området är välkomna till tillställningen.

Program för evenemanget:

Anmälan via e-post senast 11.3.2024. Teams -länk levereras i svarsmeddelandet.

Anmälan och ytterligare information: Heli Sjöblom, heli.sjoblom2@itauusimaa.fi