Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

HyVä-digi betjänar inte invånarna i Lovisa och Lappträsk 3.2.

Patientdatasystemet Pegasos uppdateras lördagen den 3.2.2024. Programmet är inte tillgängligt under uppdateringen. Patientdatasystemet är i bruk endast i Lovisa och Lappträsk. På grund av uppdateringen kan HyVä-digi inte betjäna invånarna i Lovisa och Lappträsk på lördag 3.2.

HyVä-digi betjänar invånarna i de övriga kommunerna i Östra Nylands välfärdsområde under normala öppettider lördagen den 3.2 kl. 9-14.30.

I icke-brådskande ärenden kan invånarna i Lovisa och Lappträsk göra symtombedömningen i Omaolo-bedömning till exempel med hjälp av bedömningen ”Annan kontakt”. Omaolo-tjänsten finns på www.omaolo.fi(förflyttning till en annan tjänst). I brådskande fall ska du ringa nödtelefonen på 116117, i akuta och brådskande situationer på numret 112.

HyVä-digi är öppet för invånarna i alla kommuner i Östra Nylands välfärdsområde som vanligt igen på måndag 5.2 kl. 8.00-19.30.