Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Man kan nu anmäla farliga situationer som förekommit i servicen eller vården

Klienter och patienter vid Östra Nylands välfärdsområde samt deras närstående kan nu göra anmälan om farlig situation, ifall det i servicen eller vården har förekommit en situation som har medfört eller som skulle ha kunnat medföra skada för klienten eller patienten.

Den farliga situationen kan anknyta exempelvis till

En anmälan om farlig situation kan gälla Östra Nylands välfärdsområdes egen verksamhet. Det går inte att göra anmälan om service eller vård som tillhandahålls av privata aktörer.

Klient- och patientsäkerheten är en väsentlig del av servicens och vårdens kvalitet. Anmälningarna om farlig situation behandlas vid enheten tillsammans med personalen.

Anmälan om farlig situation görs anonymt. Anmälaren får inget särskilt svar på en sådan anmälan.

Gör så här

Du kan använda formuläret här nedan för att göra anmälan. Märk väl! En anmälan om farlig situation är inte en officiell anmärkning eller ett klagomål.

Av dataskyddsskäl får man inte uppge personbeteckningar eller andra sekretessbelagda uppgifter i anmälan om farliga situationer.

Formulär för att anmäla en farlig situation(förflyttning till en annan tjänst) (du flyttas över till en annan tjänst)