Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Invånarenkät om Östra Nylands välfärdsområdes service på svenska

Östra Nylands välfärdsområde utreder hur invånarna tycker att servicen fungerar på svenska.

Enkäten är riktad till invånare som har använt sig av välfärdsområdets tjänster under år 2023 och som önskar eller har försökt få service på svenska. Enkäten fokuserar på större servicehelheter.

Svaren används för att få en helhetsbild över hur servicen på svenska fungerar inom välfärdsområdet samt för att kunna utveckla servicen på svenska.

Enkäten är öppen till söndag 28.1.2024. Svaren behandlas anonymt.