Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kvittera att du har läst det nya meddelandet om användningen av dina patientuppgifter

Tillståndet för utlämnande av patientuppgifter förnyas i och med att den nya kunduppgiftslagen träder i kraft 1.1.2024. I och med att tillståndet för utlämnande förnyas får alla ett meddelande i MittKanta om Kanta-tjänsterna och användningen av uppgifter inom social- och hälsovården.

Från och med 30.11.2023 har det varit möjligt att få ett nytt meddelande om användningen av dina patientuppgifter, dvs. den nya informationen om Kanta-tjänsterna, i MittKanta. Om du ännu inte har kvitterat att du läst det nya meddelandet, gör det nu.

Med tillståndet för utlämnande överförs dina patientuppgifter till exempel från ett välfärdsområde till ett annat eller mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. På så sätt är dina uppgifter tillgängliga för de yrkespersoner som sköter dig och dina ärenden, oberoende av var de lagras.

Hittills har tillståndet för utlämnande gjort det möjligt att överföra uppgifter i Kanta-tjänsterna mellan de aktörer som vårdar dig. I fortsättningen överförs även uppgifter som inte finns i Kanta-tjänsterna med tillståndet för utlämnande. Detta inkluderar till exempel dina uppgifter som finns på papper.

Så här kvitterar du meddelandet i MittKanta

  1. Logga in i MittKanta på kanta.fi. Identifiera dig till exempel med nätbankskoder.
  2. Om du ännu inte har fått det nya meddelandet om hur dina uppgifter används, visas det först när du loggar in.
  3. Läs meddelandet och kvittera att du har tagit del av det genom att sätta ett kryss i rutan i slutet av meddelandet. Därefter kan du i MittKanta ge tillstånd för utlämnande av dina uppgifter eller uppdatera ett tillstånd som du gett tidigare.

Om du har minderåriga barn kan du samtidigt kvittera meddelandet också för dem. Om du har en ärendefullmakt att sköta ärenden för en närstående myndig person lönar det sig att kvittera meddelandet också för den personen samtidigt. Du kan kontrollera i MittKanta om det nya meddelandet om användningen av uppgifter redan har kvitterats som läst.

Om du inte använder MittKanta kan du också uppdatera ditt tillstånd för utlämnande från och med 2.1.2024 när du uträttar ärenden i hälsovården.

Läs mer:

www.kanta.fi/kanta-information(förflyttning till en annan tjänst)

www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor(förflyttning till en annan tjänst)