Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Coronaguiden upphör den 31 december

HUS tjänsten Coronaguide upphör den 31 december 2023. Efter detta datum är det inte möjligt att boka tid för coronaprovtagning via Coronaguide.

I Coronaguiden har man kunnat göra en symtombedömning om coronavirussmittans symtom och exponering för smitta samt boka en tid för för ett coronavirustest.

För närvarande rekommenderas ett hemtest för coronavirustestning. Sök dig till ett officiellt coronatest som tas i laboratorium ifall:

Du behöver en remiss och en tidsbeställning för att ta coronatest.

Råd till dig som insjuknat i corona eller luftvägsinfektion