Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Hot på sociala medier gällande Linnajoen koulu i Borgå – situationen är förbi

Linnajoen koulu i Borgå centrum tömdes onsdagen den 20 december på grund av ett bombhot på sociala medier. Polisen utreder det skedda.

Om man upplever att man behöver krishjälp kan man vara i kontakt med elevvården per skola: Elevvård – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi)

Social- och krisjouren i Östra Nyland erbjuder psykosocialt stöd i krissituationer dygnet runt på numret 019 5600 150.

Läs mer i Borgå stads meddelande: Hot på sociala medier gällande Linnajoen koulu – situationen är förbi – Porvoo(förflyttning till en annan tjänst)