Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för ordnande av tjänster 13.12.

Beslut om upphandling av rehabiliterande arbetsverksamhet

Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde beslutade att välja tjänsteleverantörerna till den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Justering av servicesedelns värde, personlig assistans

Nämnden beslutade föreslå styrelsen att den godkänner servicesedelns värde enligt förslaget.

Tillfällig flyttning till Askola tandklinik av mun- och tandvården för befolkningen i Mörskom och Pukkila

Nämnden beslutade att flytta mun- och tandvården för befolkningen i Mörskom och Pukkila till verksamhetsstället i Askola under tiden 01.01.-30.06.2024.

Godkännande av anvisning för ändringsarbeten i bostaden i enlighet med handikappservicelagen

Nämnden beslutade att remittera ärendet.

Ändring av Koivula stödboendes tre-skiftsenhet till en två-skiftsenhet för stödboende och tillfälligt boende

Nämnden antecknade ärendet för kännedom.

Också de övriga ärendena beslutades eller antecknades för kännedom enligt föredragningslistan.