Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Servicepunkten Rodrets verksamhetsförändring – Service ges per telefon i fortsättningen

Klienthandledingen för äldre har utvecklats att svara regionalt på äldre klienters behov och kontakterna har främst tagits emot per telefon. På grund av detta, avslutar servicepunkten Rodrets sin verksamhet i Äppelbackens servicecenter den 22.12.2023. Vi erbjuder i fortsättningen rådgivning och vägledning på hela Östra Nylands välfärdsområde per telefon.

Servicepunkten Rodret är stängd under tiden 25.12.2023-1.1.2024. Utvecklingen av verksamheten fortsätter under våren 2024 och tjänstens tillgänglighet utvärderas.

Från och med den 2.1.2024 betjänar klienthandledningen för äldre sina klienter per telefon, vardagar på numret 019-5600 152, mellan kl. 9-14.20. Under december betjänas klienterna vardagar kl. 9-15.00 på numret 019-5600 111.

I Borgå klienters trygghetstelefonärenden, då det gäller återhämtning av maskin eller nyckelärenden betjänar Äppelbackens servicecenters info, vardagar mellan kl. 9-14.00.