Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Borgå social- och hälsostation inom Östra Nylands välfärdsområde tar emot hedersomnämnande Årets Kandivänliga hälsostation 2023

Borgå social- och hälsostation inom Östra Nylands välfärdsområde, har getts hedersomnämnande Årets Kandivänliga hälsostation 2023 av Suomen Medisiinariliitto ry.

Hedersomnämnandet är ett tack för social- och hälsostationen för en positiv stämning, god skolning, tillgången till seniorstöd, utbildningsmöjligheter samt öppen respons.

 – Vi tackar vår sakkunnig personal som möjliggjort detta! Detta är ett tecken på vår personals förbundenhet och deras förmåga att skapa en motiverande och stödande arbetsmiljö för unga doktorer. Hedersomnämnandet är bevis på att vi satsar på välmående och utbildningen av framtida professionella inom hälso- och sjukvården, säger ansvarsområdesdirektör för hälsotjänsterna Carita Schröder.

Omnämnandet utdelas på basis av förslag som skickats av medicine kandidater som arbetat under sommaren. Suomen Medisiinariliitto ry tog emot sammanlagt över 60 förslag. Valet gjordes under förbundsmötet i Kuopio 28–29.10.2023.

Suomen Medisiinariliitto publicerar de prisbelönta arbetsplatserna på sina som kanaler, och listan på mottagarna finns på finska på webbplatsen: https://medisiinariliitto.fi/suomenmedisiinariliitto/medisiinariliiton-jakamat-tunnustukset/.

Utöver hedersomnämnandet får Östra Nylands välfärdsområde diplomet ’’Årets Kandivänliga hälsostation 2023’’.