Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Östra Nylands välfärdsområde testar sin krisberedskap i november

Östra Nylands välfärdsområde deltar i två beredskapsövningar i november 2023. Taisto23 är en övning som ordnas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) och testar vår beredskap att svara på hot mot digital säkerhet. I slutet av november arrangeras Regionförvaltningsverkets övning Uusimaa23, som simulerar en stor befolkningsskyddssituation.

Taisto och Uusimaa är de första beredskapsövningarna för välfärdsområdet som inledde sin verksamhet för snart ett år sedan. Båda övningarna ordnas som så kallade skrivbordsövningar, vilket betyder att de inte syns i gatubilden. Vi delar stämningsbilder från övningarna i våra kanaler på social media.

Taisto utmanar vår beredskap på digitala hot

Välfärdsområdet deltar 16.11 i Taisto, som är en riksomfattande övning som simulerar dataskydds- och datasäkerhetsintrång. Vi testar handlingsmodeller för digital säkerhet, övar hur vi fungerar i en störningssituation och kartlägger faktorer som behöver utvecklas. Övningen hjälper oss vara beredda för hot mot digital säkerhet och utvecklar vår kristålighet. I övningen deltar personal från välfärdsområdets ledning, digitjänster, beredskaps- och säkerhetsenheten samt kommunikationen.

Läs mer om Taisto-övningen:

I Uusimaa23 skyddas befolkningen

Uusimaa23 är en tre dagar lång beredskapsövning som leds av Södra Finlands regionförvaltningsverk (RFV) 28–30.11. I övningen deltar myndigheter, kommuner, välfärdsområden och andra regionala aktörer inom hela Nyland. Från Östra Nylands välfärdsområde deltar organisationens ledning, social- och hälsovårdssektorns ledning, beredskaps- och säkerhetsenheten, kommunikationen och räddningsverket.

Temat är beredskap på en fiktiv befolkningsskyddssituation. Scenariot grundar sig på en skärpt internationell situation, vilket har lett till försämrad samhällssäkerhet, störningar i den kritiska infrastrukturen och en betydande ökning av hotet om militärt våld.

Övningen är den första i sitt slag som berör hela Nyland sedan välfärdsområdena inledde sin verksamhet och Finland blev medlem i Nato.

Läs mer om övningen Uusimaa23 i Regionförvaltningsverkets meddelanden: