Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Delta i SDL-utbildning för organisationer

Utbildningen äger rum 15.11.2023 kl 9–11 på Teams.

Digi- och befolkningsdatasmyndighetens (DVV) utbildning handlar om användningen av Suomi.fi-servicedatalager (SDL) för organisationer. Utbildningen är huvudsakligen riktad till organisationer som redan har ansökt om SDL-licens, men organisationer som planerar att ta i bruk systemet är också välkomna att delta.

Östra Nylands välfärdsområde deltar i det nationella utvecklingsarbetet som syftar till att skapa en digital plattform för främjande av välfärd och hälsa i regionen. På denna plattform sammanförs olika aktörers tjänster och verksamheter så att invånarna enkelt kan hitta dem på ett och samma ställe.

För att organisationers tjänster och verksamheter ska synas på denna gemensamma plattform, bör de beskriva dem i Suomi.fi servicedatalager (SDL), som är kostnadsfritt.

Under utbildningen behandlas även hur SDL och Lähellä.fi-organisationssidan hör ihop, hur SDL-tjänsteklassificeringen tar hänsyn till organisationers tjänster och aktuell information om servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa.

På utbildningen berättas även vad en organisation kan göra om deras information redan finns på Lähellä.fi-organisationssidan.

Anmäl dig till utbildningen via denna länk.(förflyttning till en annan tjänst)