Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården och Soteri-registret träder i kraft 1.1.2024 – pågående ärenden till regionförvaltningsverket från välfärdsområdet senast den 15 november 2023

Den nya lagen om tillsynen över social- och hälsovården och Soteri-registret träder i kraft 1.1.2024. Ändringarna gäller privata och offentliga tjänsteproducenter inom social- och hälsovården, privata tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken samt självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Registreringsansökningarna (nuvarande anmälningar) ombeds göras i Soteris e-tjänst från och med 1.1.2024. Valvira och regionförvaltningsverken ordnar två webbinarier om den nya registreringsprocessen enligt tillsynslagen och om Soteri-registret. Mer information om detta hittas till exempel på Valviras webbsidor. https://valvira.fi/sv/-/webbinarier-om-den-nya-registreringsprocessen-enligt-tillsynslagen-och-om-soteri

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 16.10.2023 meddelat att tjänsteproducenter och självständiga yrkesutövare som tidigare fått tillstånd eller registreringsbeslut kan fortsätta sin verksamhet i enlighet med det tidigare tillståndet eller registreringen och uppgifterna i fråga överförs till Soteri-registret.

Östra Nylands välfärdsområde har anmälningar vars behandling är på hälft. Privata serviceproducenter bör skynda sig att lämna in tilläggsutredningar som redan begärts, eftersom välfärdsområdet har uppmanats att lämna in pågående ärenden till regionförvaltningsverket senast den 15 november 2023.

Nya serviceproducenter bör om möjligt lämna in sina ansökningar (nuvarande anmälan) först nästa år via Soteris e-tjänst. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat att det kan uppstå en fördröjning i handläggningen av ansökningar som inkommer efter november.