Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Faktureringsfel för HyVä-digi

På grund av ett systemfel har felaktiga fakturor skickats från HyVä-digi. Detta gäller i huvudsak kunder i Borgå och Askola.

Åtgärder har vidtagits för att korrigera systemfelet och förhindra liknande händelser i framtiden. Vi beklagar det inträffade systemfelet. Instruktioner för återbetalning kommer att skickas till kunder som har mottagit felaktiga fakturor.

Alla andra besök på HyVä-digi är kostnadsfria förutom videomottagning med läkare.