Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nya tilläggstjänster för kunder som utnyttjar service som stöder rörlighet

Östra Nylands välfärdsområde har i sin nya konkurrensutsättning av taxiservice inom färdtjänsten tagit i bruk tilläggstjänster för vilka taxiföretagaren kan få specialersättning. Dessa tilläggstjänster beviljas av handikappservicen utgående från kundens servicebehov och tilläggs till Timit-systemet.

Tilläggstjänster som ersätts är:

Uppehåll på vägen (enkelriktad resa)

Den som reser med individuell transport har rätt till ett kort uppehåll under resan. Uppehåll ingår inte i grupptransporter eller transporter till arbetsplatsen. Uppehållets längd kan vara 15 minuter enligt beställarens gällande tillämpningsanvisningar. Uppehållet får inte leda till en avvikelse från rutten som är större än ringa. Returresa är en ny resa med färdtjänsten.

På basis av kundens individuella behov är det möjligt att förlänga uppehållet under en enkelriktad resa. Beslutet fattas vid handikappservicen på basis av en bedömning av servicebehovet.

Ledsagartjänst

Ledsagartjänsten är avsedd för resenärer vars behov av assistans i huvudsak avser andra funktionshinder än rörelsehinder. Föraren ska avhämta den resenär som har rätt till ledsagartjänst inifrån det ställe där resenären befinner sig och ledsaga personen fram till det ställe dit resenären skulle.

Assistanstillägg

Assistanstillägg är avsett för resenärer som har beviljats rätt att utnyttja tillgänglig bil. Resenären har vanligtvis till sitt förfogande ett rörlighetshjälpmedel, såsom rullstol eller rullator. Föraren har rätt till dubbelt assistanstillägg om det krävs att kunden dras eller skjuts upp för trapporna. Föraren ska assistera den resenär som är berättigad till assistansservice inifrån det ställe därifrån man startar in på det ställe dit resenären skulle.

Assistans i resekedja

Assistans i resekedja är något som är avsett för resenärer vars behov av assistans sammanhänger med rörelsehinder eller något annat funktionshinder. Föraren ska ledsaga den assistansberättigade resenären från fordonet ända fram till resenärens plats i nästa fortskaffningsmedel i resekedjan eller till mötesplatsen i terminalen på det sätt som anges i uppgifterna om resan.

Beslut om tilläggstjänster fattas på basis av en bedömning av servicebehovet. Eventuellt ber man också en fysioterapeut göra en bedömning av tillhandahållandet av individuell färdtjänst. Rätten till tilläggstjänster tilläggs till Timit-systemet.

Ta kontakt med de i personalen vid området (kommunen) som ansvarar för färdtjänsten eller lämna in en ansökan om behov av färdtjänst genom att fylla i en blankett som finns på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats Stöd och hjälp i vardagen för personer med funktionsnedsättning – Östra Nylands välfärdsområde (ostranyland.fi).

Askola

Susanna Kortelainen 040 710 9008

Anna-Mari Luomala 040 528 9663

Sibbo

Gitte Jensen-Lindroos 050 443 3630

Borgå

Magdalena Johansson 040 131 9388

Karin Wahrman 040 610 3155

Jemina Räsänen 040 809 1433

Sonja Karnell 040 676 1360

Emilia Grönqvist 040 167 7813

Hanna Wallin 040 526 6039

Lovisa och Lappträsk:

Sini Lonka 040 482 2545

Adresser dit ansökningarna ska returneras

Borgå: Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, 06100 Borgå

Lovisa: Grundtrygghetscentralen, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

Sibbo: Nickby hälsostation, Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

Askola: Askola hälsocentral, Terveystie 1, 07500 Askola

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.