Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Säsongsvaccin vid Östra Nylands välfärdsområde hösten 2023

Tidsbokningen för säsongsvaccinationer på Östra Nylands välfärdsområde öppnar den 30 oktober 2023 kl. 9.00. Flera olika vacciner kan tas under samma besök, ifall du tillhör flera olika vaccinationsgrupper.

Observera! Bokningen är ännu inte öppen. Kontrollera starttiden för bokningen från rubriken ovan.

Influensavaccin

Influensavaccin skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation och hjärtinfarkt samt cirkulationsstörningar i hjärnan. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccinet gratis inom det nationella vaccinationsprogrammet. Följande personer hör till denna grupp:

Om du inte är berättigad till gratis influensavaccin kan du höra efter hos företagshälsovården, privata hälsostationer eller apotek. På apoteket kan man köpa vaccin, förutsatt att det har förskrivits ett recept, vilket man beställa på hälsocentralens vaccinlinje. Ens egen hälsostation ger (administrerar) vaccinet. För det ska man boka tid. Influensavaccin som ska injiceras kostar ungefär 15 euro på apoteket.

Vaccin mot COVID-19

Tidsbokningen för boosterdos av coronavaccin börjar samtidigt som influensavaccineringen, det vill säga den 30 oktober 2023 kl. 9.00.

Boostervaccin ges följande grupper:

I fråga om boosterdoser som ges under hösten och vintern räknar man inte längre hur många boosterdoser personen tidigare har fått eller hur många gånger personen har genomgått coronasjukdomen. Om den som ska vaccineras har haft covid-19, ges vaccindosen tidigast tre månader från det att personen insjuknade i sjukdomen. Upplysningar om rekommendationer som gäller coronavaccination: Boostervaccinationer mot corona under höstvintern – THL(förflyttning till en annan tjänst). Som boosterdos används det nya variantanpassade vaccinet Comirnaty XBB.1.5. Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta vaccin mot både influensa och covid-19, kan du ta vaccinerna under samma besök.

Vaccin mot pneumokocker

Pneumokockbakterien orsakar lunginflammation och allvarliga fall av generaliserad infektion, såsom blodförgiftning och hjärnhinneinflammation, vilka ofta kräver vård på sjukhus. Pneumokocksjukdomar medför större risker ju äldre personen är. Också underliggande sjukdomar, till exempel lung- och hjärtsjukdomar, ökar sjukdomsrisken. Det vaccin som används mot pneumokocker är Prevenar, där en dos räcker. Om du förut har fått vaccinet Prevenar så behövs ingen boosterdos.

Pneumokockvaccin ges till:

Ifall du hör till en grupp som rekommenderas ta pneumokockvaccin, kan du ta vaccinet under samma besök som då du tar vaccinerna mot influensa och covid-19.

Om du inte är berättigad till gratis pneumokockvaccin kan du höra efter hos företagshälsovården, privata hälsostationer eller apotek. På apoteket kan man köpa vaccin, förutsatt att det har förskrivits ett recept, vilket man kan beställa på hälsocentralens vaccinlinje. Ens egen hälsostation ger (administrerar) vaccinet. För det ska man boka tid.

Säsongsvaccin på hälsostationerna

Tidsbokningen till Östra Nylands välfärdsområdes influensavaccination öppnar 30.10 kl. 9.00. Man kan boka tid för vaccination på vaccinationsställena vid Östra Nylands välfärdsområdes alla hälsostationer. Influensavaccinationerna inleds vecka 45.

Den elektroniska tidsbokningen öppnas på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats den 30.10 kl. 9.00. Du kan också boka en vaccinationstid per telefon från och med den 30.10. Tidsbokning för vaccination görs per telefon genom att ringa din egen hälsostation. I Askola, Mörskom och Pukkila fungerar bokning endast genom telefonsamtal.

Elektroniska tidsbokning (Obs! Öppnas den 30.10 kl. 9.00)

Borgå: https://porvoo.palveluohjain.fi/citizen/(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

Sibbo: Internet ajanvaraus – Ajanvaraus (mediatri.fi)(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst)

Lovisa: https://sote.easiointi.fi/fi/web/loviisa-te(öppnas i nytt fönster, förflyttning till en annan tjänst) 

Bokning genom telefon (Obs! Öppnas den 30.10 kl. 9.00)

Borgå                                           019-5600402

Sibbo                                           019-5600600

Lovisa                                          044 4 555 360

Askola                                         019-5600200

Mörskom, Pukkila                       019-5600500

Lappträsk                                   044 4 555 360

Kom till vaccination endast om du är frisk. Ha med dig ditt FPA-kort. Klä dig så att det är lätt att blotta överarmen.

Säsongsvaccin för gravida kvinnor, barn, barnfamiljer och ungdomar

Det rekommenderas att man tar influensavaccin, som är gratis bland annat för alla gravida kvinnor och för barn i åldern 6 månader till 7 år. Influensavaccinet är också gratis för de närstående till barn under 6 månaders ålder samt för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom eller behandling är utsatta för en risk att insjukna allvarligt i influensa. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote/kenelle-ilmainen-influenssarokote-(förflyttning till en annan tjänst)

De som är 2–6 år gamla får sitt influensavaccin som nässpray. En dos vaccin som nässpray räcker till för att ge skydd under hela influensaperioden. Personer i andra åldersgrupper får influensavaccin som injiceras. Under 9-åriga barn som förut inte har fått influensavaccin eller som förut enbart har fått en dos influensavaccin som injektion behöver två doser influensavaccin som injektion. Minst fyra veckor ska förflyta mellan den första och den andra dosen.

Influensavaccination på rådgivningsbyråerna

Influensavaccin kan man också få i samband med ett vanligt besök på mottagning och vid de övriga öppna vaccinationsställena på hemorten. Om det i familjen finns ett barn som ska vaccineras, är det möjligt att samtidigt vaccinera föräldrarna och de övriga syskonen på rådgivningsbyrån.

Rådgivningsbyrån i Askola

Terveystie 1, 07500 Askola

Utan tidsbokning

Onsdag 15.11 kl. 13.30–17.30

Onsdag 13.12 kl. 13.30–17.30

Vid andra tidpunkter krävs digital tidsbokning https://itauusimaa.fi/toimipiste/askolan-neuvola/(förflyttning till en annan tjänst)

Rådgivningsbyrån i Pukkila

Tidsbokning tfn 040 354 9359 (vardagar kl. 12–13)

Kunderna vid rådgivningsbyrån i Pukkila är välkomna utan tidsbokning också till Askola vid de angivna tidpunkterna för vaccination.

Rådgivningsbyrån i Mörskom

Tidsbokning tfn 040 714 6703 (vardagar kl. 12-13)

Kunderna vid rådgivningsbyrån i Mörskom är välkomna utan tidsbokning också till Askola vid de angivna tidpunkterna för vaccination.

Rådgivningsbyrån i Lovisa

Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa (Lovisa hälsocentral, dörr A1, 2:a våningen)

Utan tidsbokning:

Tisdag 7.11 kl. 13.30–17.30

Måndag 20.11 kl. 13.30–17.30

Vid andra tidpunkter tidsbokning per telefon https://ostranyland.fi/servicest%C3%A4lle/r%c3%a5dgivningen-i-lovisa/

Rådgivningsbyrån i Lappträsk

Rådgivningsbyrån i Lappträsk, med tidsbokning, tfn 044 505 1091 (vardagar kl. 12–13)

Kunderna vid rådgivningsbyrån i Lappträsk är välkomna utan tidsbokning också till Lovisa vid de angivna tidpunkterna för vaccination.

Rådgivningsbyråerna i Borgå

Influensavaccin för barn, familjer och gravida kvinnor ges från och med vecka 45 vid rådgivningsbyråerna i Borgå. Tidsbokning krävs för särskilda vaccinationsbesök, digital tidsbokning: https://porvoo.palveluohjain.fi/citizen/(förflyttning till en annan tjänst)

Har man frågor om vaccination så kan man vända sig till en hälsovårdare på telefontid vardagar kl. 12–13.

Rådgivningsbyrån i Söderkulla, Sibbo

Amiralsvägen 4 A, 2:a våningen, 01150 Söderkulla

Med tidsbokning: man kan boka tid antingen digitalt Tidsbokning på webben – Tidsbokning (mediatri.fi)(förflyttning till en annan tjänst) eller per telefon via sin hälsovårdare (vardagar kl. 12–13). Märk väl! Alla ska ha bokat en individuell vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, rekommenderar vi att ni bokar dessa genom att fråga er egen hälsovårdare.

Utan tidsbokning: walk-in-mottagning onsdagar kl. 8–9 från och med vecka 46.

Rådgivningsbyrån i Nickby, Sibbo

Jussasvägen 14, 2:a våningen, 04130 Sibbo

Med tidsbokning:

Man kan boka tid antingen digitalt Tidsbokning på webben – Tidsbokning (mediatri.fi)(förflyttning till en annan tjänst) eller per telefon via sin hälsovårdare (vardagar kl. 12–13). Märk väl! Alla ska ha bokat en individuell vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, rekommenderar vi att ni bokar dessa genom att fråga er egen hälsovårdare.

Utan tidsbokning:

Walk-in-mottagning måndagar kl. 8–9 från och med vecka 46.

Influensavaccination i skol- och studerandehälsovården

I Askola, Pukkila, Mörskom, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo. Följ skolhälsovårdarens information i Wilma. Skolhälsovårdaren vaccinerar enligt överenskommelse i skolan.

Säsongsvaccin i hemvården

Hemvårdspersonalen vaccinerar de hemvårdskunder som vill ha vaccin. Vårdarna i hemvården kommer överens med kunderna om vaccinationstider separat för varje kund.

Säsongsvaccin i tjänster för äldre

Sjukskötarna vaccinerar kunderna vid boendeenheter med heldygnsomsorg.

Influensavaccin i handikappservicens boendeenheter

Sjukskötarna vaccinerar kunderna vid boendeenheter med heldygnsomsorg. Övriga kunder vid handikappservicen ska söka sig till sin egen hälsostation.