Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Skulle du vilja fungera som stödfamilj?

Vi söker nu efter pålitliga vuxna, som vill ge av sin tid och gå vid barnets och familjens sida en liten stund. Kunde det vara du? Östra Nylands välfärdsområde ordnar en avgiftsfri stödfamiljsutbildning i november 2023.

Vi behöver stödfamiljer till barn. Det kan finnas många olika slag av stödbehov i bakgrunden hos barnet och familjen. Ibland kan släktingarna eller det sociala nätverket bo långt ifrån eller inte vara närvarande. Föräldrarna kan ha utmaningar med sina krafter eller så kan familjens livssituation vara svår. Barnet kan behöva personlig uppmärksamhet eller behöva sällskap av andra barn. Du kan fungera som stödfamilj om du bor ensam, tillsammans med partner eller är en barnfamilj.

Barnet besöker stödfamiljen enligt det behov som finns, utgående från överenskommet avtal. Vanligtvis betyder detta ett veckoslut i månaden och ibland under semestertider extra dagar.

Då du börjar som stödfamilj förväntar vi oss att egna livssituationen är stabil och att familjemedlemmarnas förhållande mellan varandra är bra. Vi önskar att stödfamiljen har möjlighet att förbinda sig till barnet och familjen åtminstone för ett år. Att börja som stödfamilj skall vara hela familjens gemensamma beslut, både de vuxnas och barnens.

Blev du intresserad? Anmäl dig nu till utbildningen eller fråga mer!

Stödfamiljsutbildning 2023

Den avgiftsfria utbildningen arrangeras i Borgå familjecenter, Konstfabriksgatan 4 C, 3 vån.

Torsdag 9.11.2023 kl. 17.30-20
Tisdag 14.11.2023 kl. 17.30-20
Lördag 25.11.2023 kl. 9.00-15

Utbildningens innehåll

Utbildningsdagarna sammanlagt 10 h
Förhandsuppgift och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna sammanlagt 4 h
Hembesök och intervju 2 h

Observera, att vi begär ett brottsregisterutdrag av alla som påbörjar verksamheten samt utreder att det inte finns andra hinder för att börja som stödfamilj.

Tilläggsinformation samt bindande anmälningar:

Daniela Spring

Servicekoordinator

040 487 7230

Daniela.Spring@itauusimaa.fi

Jeanette Söderberg

Ledande socialarbetare

040 354 6133

Jeanette.Soderberg@itauusimaa.fi