Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för utveckling och samarbete 04.10.2023

Östra Nylands välfärdsområdes regionala välfärdsberättelse och –plan 2023–2025

Nämnden för utveckling och samarbete beslutade återremittera välfärdsberättelsen och -planen för åren 2023-2025 för beredning.

Beviljande av Östra Nylands social-​ och hälsovårdsväsendets organisationsbidrag

Nämnden för utveckling och samarbete beslutade godkänna enligt förslaget ansökan som lämnas utanför bidraget, bidragens storlek och föreningarna som tilldelas bidrag. 

Servicestrategi för Östra Nylands välfärdsområde,​ utlåtande till utkastet

Nämnden för utveckling och samarbete har tagit emot servicestrategin och tackar för det hittillsvarande beredningsarbetet. Nämnden gjorde några tillägg till det föreslagna utlåtandet.

Nämnden för utveckling och samarbete för Östra Nylands välfärdsområde antecknade ärendena för kännedom.