Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Socialhandledning på Näse hälsovårscentral

Socialrådgivningen ger dig möjlighet att diskutera din situation med en professionell utan tidsbokning. Servicen med låg tröskel ger vägledning och råd om sociala tjänster, organisationers och församlingars tjänster, hänvisning till FPA:s tjänster information om förmåner i ett tidigt skede. Detta kan förhindra att situationen blir kritisk och eventuellt kräver socialarbetartjänster i ett senare skede. Situationen bedöms och vid behov hänvisas kunden vidare till tjänster.

Socialhandledarens öppna mottagning

Tisdagar klo. 9-11

Näse hälsovårdscentral C- trappan, rum 124.

Du kan även ringa 040 152 9518