Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kommentera servicestrategin

Som bäst utarbetas servicestrategin för Östra Nylands välfärdsområde, och välfärdsområdet vill höra invånarnas åsikter om saken. Servicestrategin kommer att presenteras för områdets invånare både i ett Teams live-evenemang på distans och i ett närmöte.

Först presenterar konsultföretaget Nordic Healthcare Group nuläget och de kommande stegen i utformningen av servicestrategin. Under evenemanget kommer även ledningen för välfärdsområdet att vara närvarande, och efter presentationen av servicestrategin har deltagarna möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer skriftligt i Teams live-evenemangen och muntligt vid närmötet. Alla kommentarer kommer att samlas in för vidare bearbetning, och frågor kommer att försöka besvaras under evenemanget.

För områdets invånare ordnas ett Teams live-evenemang den 2.10.2023 kl. 17–18. Områdets invånare kan delta i evenemanget den 2.10.2023 genom länken nedan.

Invånare har även möjlighet att delta i närmötet i Borgå den 2 oktober 2023 kl. 18–19 i WSOY-husets auditorium på adressen Mannerheimgatan 20 K, 06100 Borgå.

Det kommer även att vara möjligt att kommentera utkastet till servicestrategin via Östra Nylands välfärdsområdes webbtjänst ostranyland.fi.