Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Klient- och patientsäkerhetsveckans turné gav uppmuntrande resultat

Den klient- och patientsäkerhetsturné som ordnades av Östra Nylands välfärdsområde har kommit i mål. Turnén besökte alla kommuner i regionen för att möta välfärdsområdets klienter. Även om deltagarna gärna hade haft mera tid på sig var resultatet av turnén mycket uppmuntrande.

Målet med turnén var att öka medvetenheten om klient- och patientsäkerheten och om betydelsen av delaktighet som trygghetsfaktor. Invånare i regionen fick träffa specialexperter på klient- och patientsäkerhet och andra experter som besvarade invånarnas frågor och lyssnade på deras bekymmer.

Särskilt givande pratstunder hade man i Pukkila och Mörskom, där vi förde livliga diskussioner om de förändringar som välfärdsområdet har fört med sig. Erfarenheterna av turnén var goda och målet är att fortsätta med liknande verksamhet under åren framöver.

Enkät gav värdefull information om invånarnas önskemål

I samband med turnén ordnade vi en enkät, där vi frågade invånarna i regionen hur de skulle vilja påverka utvecklandet av välfärdsområdets tjänster. Svaren gav värdefull information om vad invånarna i regionen önskar och väntar sig.

Invånarna meddelade att de gärna använder feedbackblanketten på välfärdsområdets webbplats. Det näst mest populära alternativet var att delta i diskussionsmöten. De som svarade på enkäten berättade även att de vill följa med välfärdsområdets meddelanden och webbplats samt lokaltidningarna för att få information. Även Facebook och meddelanden som delas ut per post fick betydande understöd.

Största delen av respondenterna visste var man hittar social- och patientombudsmannens kontaktuppgifter. Informationen finns på välfärdsområdets webbplats och ska också hållas synligt framlagd på alla enheter. På turnén uppmuntrade vi invånarna att sprida information om ombudsmannens tjänster till sin närkrets.

En liten del av respondenterna hade inte fått betjäning på sitt modersmål. Det här understryker vikten av att välfärdsområdet bör fästa ännu mer uppmärksamhet på att servicen ska vara tillgänglig på de båda inhemska språken.

I anslutning till turnén ordnades också ett lotteri, vars vinnare har utsetts. Vinnaren kommer att få ett presentkort.

Nanna Kostiainen och Anette Karlsson står på varsin sida av ett bord med broschyrer.
Organisations- och delaktighetsexperten Nanna Kostiainen (t.v.) och patientombudsman Anette Karlsson på turné.