Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nämnden för beredskap och säkerhet 21.9.2023

Nämnden för beredskap och säkerhet beslöt på sitt möte 21.9 att skicka förslaget till beslut om servicenivå för Räddningsverket i Östra Nyland till vidare behandling i välfärdsområdesstyrelsen och -fullmäktige.

Räddningsverket föreslår att beslutet om servicenivå klassificeras som ett sekretessbelagt dokument. Av dokumentet görs även en offentlig version.

Vid mötet behandlades även räddningssektorns andel av välfärdsområdets budgetförslag för 2024. Förslaget går vidare till välfärdsområdesstyrelsen och -fullmäktige.

Även övriga ärenden beslöts enligt förslag.

Oljebekämpningsutrustning förnyas i Lovisa

Nämnden beslöt också att behandla ett tilläggsärende om anskaffning av ett oljebekämpningsfartyg av E-klass samt oljeuppsamlingsutrustning.

Nämnden godkände Kewatec Aluboat Oy Ab som leverantör för fartyget och utrustningen. Anskaffningen är värd 1 200 000 euro.

Fartyget kommer att ersätta den båt som skaffades till Lovisa år 2001. Den nuvarande båtens uppehållskostnader är höga och den har nått slutet på sin livslängd. Oljebekämpningsfartyg av E-klass används i medeltal cirka 20 år.

Enligt 22§ i Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga fattar nämnden för beredskap och säkerhet beslut om upphandlingar, kontrakt och avtal i storleksklassen 1 000 000–5 000 000 euro.