Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Den digitala hälsotjänsten HyVä-digi har fått en god start

HyVä-digi är Östra Nylands välfärdsområdes nya digitala hälsotjänst som öppnades 1.9.2023. Namnet har sitt ursprung i orden hyvinvointi och välfärd.

”Vi är glada över att våra kunder i genomsnitt har varit ganska så nöjda med tjänsten. Vecka 37 fick vi vitsordet 4,53/5 av våra kunder. När vi har frågat om tjänsten är att rekommendera, har vitsordet samma vecka varit 8,33/10”, omtalar HyVä-digis teamansvariga Johannes Loukola.

HyVä-digi betjänar alla invånare inom Östra Nylands välfärdsområde. För närvarande arbetar 6 sjukskötare vid HyVä-digi, och en läkare är också alltid anträffbar under tjänstens öppettider. En sjukskötares och en läkares rådgivning i chatten är avgiftsfri. För videomöte med en läkare tar välfärdsområdet ut en avgift enligt gällande tariff.

HyVä-digi betjänar också på vardagskvällar och veckoslut

Chattservicen har öppet vardagar klockan 8.00–19.30 och lördagar klockan 9.00–14.30. Det har varit ganska lugnt i tjänsten på kvällar och lördagar, så vi rekommenderar att man lämpligen tar kontakt vid nämnda tidpunkter. På kvällar och lördagar är kötiderna för närvarande kortare eller så blir man betjänad omedelbart.

Det finskspråkiga digitala vårdrummet hade vecka 37 en genomsnittlig väntetid på 5 minuter 12 sekunder. Till det svenskspråkiga vårdrummet måste man köa i 6 minuter 24 sekunder i genomsnitt.

Beredskap att betjäna på tre språk

Vi har noterat att största delen av HyVä-digis användare hittills har varit finskspråkiga. Vi vill därför påminna om att vi har goda förutsättningar att producera tjänster också på svenska och engelska. Läs mera om tjänsten:
https://ostranyland.fi/hyva-digi-sv/