Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 19 september

Välfärdsområdesfullmäktige för Östra Nylands välfärdsområde sammanträder på tisdag den 19 september kl. 18.00  vid adressen Societetshuset, Östra Tullgatan 7, Lovisa. Du kan läsa dagordningen här: Välfärdsområdesfullmäktige | Östra Nylands välfärdsområde(förflyttning till en annan tjänst)

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Fullmäktiges möten kan följas på välfärdsområdets YouTube-kanal(förflyttning till en annan tjänst). Inspelningen kan ses fram till två veckor efter mötet.