Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ombyggnaden av mental- och missbrukarvårdsenheten för unga har börjat

På den sida av WSOY-huset i Borgå som vetter mot Prästgatan startar måndag 4.9.2023 bakom en stor trädörr på sjätte våningen en ombyggnad som omfattar närmare 340 kvadratmeter. Det ställe på översta våningen som ska byggas om ska bli en mental- och missbrukarvårdsenhet för ungdomar med medelsvåra symptom. Man har tänkts sig att enheten ska heta Zemppi.

”Namnet har tagits fram av ungdomsfullmäktige vid Östra Nylands välfärdsområde som ordnade en tävling om enhetens namn. I namntävlingen deltog alla ungdomsfullmäktige i Östra Nyland, och Sibbo ungdomsfullmäktiges förslag vann. Nämnden behandlar den 20 september det tilltänkta namnet Zemppi på ungdomsenheten inom mental- och missbrukarvården. Det är meningen att de nya lokalerna i WSOY-huset ska stå klara senast 1.3.2024”, omtalar Mika Seikku, som är chef för mental- och missbrukarvården för unga vid Östra Nylands välfärdsområde.

Mental- och missbrukarvården för unga har ett brett sortiment av yrkesutbildad personal för att hjälpa de unga

Mental- och missbrukarvården för unga kommer att inbegripa en multiprofessionell arbetsgrupp med en chef, en läkare, fyra sjukskötare, en socialhandledare, en ergoterapeut, två socialarbetare och två psykologer. På veckobasis arbetar en erfarenhetsexpert, en familjearbetare, en psykiater och en sekreterare dessutom vid mental- och missbrukarvården för unga. Meningen är att man med multiprofessionellt arbete bättre än hittills ska kunna svara mot de utmaningar som 13–21-åriga personer kan ha då det gäller den psykiska hälsan och missbruk av alkohol och droger. Samtidigt stöder man också de unga vårdbehövandes familjer.

Arbetet med att utveckla mental- och missbrukarvården för unga fortsätter

I början av år 2023 utsågs en arbetsgrupp för att utveckla mental- och missbrukarvården för unga, och i maj hade man anställt en chef som anslöt sig till gruppen. Utöver chefen arbetade till en början en socialhandledare, en ergoterapeut och en sjukskötare vid mental- och missbrukarvården för unga. I augusti ökade antalet sjukskötare ännu med två, och en fjärde väntas börja i mitten av oktober. Det utförs en bedömning av vårdbehovet angående de ungas situation. Med bedömningen vill man kartlägga de ungas situation som helhet betraktad, så att de ska kunna erbjudas individuellt stöd och vård i rätt tid. De unga hänvisas också till rätt tjänst allt efter behov. Mental- och missbrukarvården för unga har ett nära samarbete med studerandevården, hälso- och sjukvården, socialväsendet, barn- och familjetjänsterna samt den specialiserade sjukvården.

Tjänsterna är avgiftsfria

Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria. Utnyttjandet av servicen bygger på frivillighet, och den kommer att föras ut till kommunerna inom välfärdsområdet. Målet är att ungdomar med medelsvåra symptom ska få hjälp omgående och att servicebehovet inom den specialiserade sjukvården därigenom ska minska och köerna till välfärdsområdets tjänster ska bli kortare. Tillträde till tjänsten förutsätter i regel remiss, som exempelvis en skolhälsovårdare kan skriva. Dessutom kommer sjukskötarna att finnas ute på navigatorerna inom välfärdsområdet utan tidsbeställning. Sammanträffandena med de unga och deras familjer sker huvudsakligen på hälsocentralerna i kommunerna samt även enligt överenskommelse i samarbete med olika nätverk. Tjänsterna har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10–11, då de unga själva eller deras vårdnadshavare kan ringa. Östra Nylands välfärdsområde uppdaterar sin webbplats allteftersom servicen utvecklas.