Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Telefontjänsten på Borgå hälsostation är överbelastad

Telefontjänsten på Borgå hälsostation är överbelastad Det finns ett flertal samtal i kö och vi strävar till att bearbeta samtalen så fort som möjligt.  Vi beklagar situationen.

Vänligen ta i hänsyn kriterierna för brådskande och icke-brådskande vård.

Den  nya vårdgarantin gäller vård som beror på insjuknande, en skada , förvärrade symptom av en långtidssjukdom, nya symptom eller försämring av allmäntillståndet. 

En del av tjänsterna har fortfarande en vårdgaranti på 3 månader: