Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Munhälsovården har dagar då tjänsterna är stängda

Lovisa och Askola

Tandkliniken i Lovisa och Askola är stängd på torsdag 7.9 på grund av personalutbildning. Kunder som är i akut behov av tandläkarvård kan söka sig till tandkliniken i Borgå. Vård ges med tidsbeställning, tfn 019 5600 401. Vänligen notera att man inte kan söka icke-brådskande vård eller av-/omboka beställda tider via tidsbeställningen i Borgå.

Kvälls- och veckoslutsjouren ordnas normalt i Parksjukhuset i Helsingfors, adress Stenbäcksgatan 11. Man kan söka vård från kl. 14 per telefon 09 4717 1110.

Borgå

Tandkliniken i Borgå (Näse) är stängd på fredag 8.9 på grund av personalutbildning. I kliniken utförs det samtidigt också servicearbeten som inte kan utföras när verksamheten är i gång.

Kunder som är i akut behov av tandläkarvård kan söka sig till tandkliniken i Sibbo eller Lovisa. Vård ges med tidsbeställning. Numret till tidsbeställningen i Sibbo är 019 5600 601 och till tidsbeställningen i Lovisa 019 5600 301. Vänligen notera att man inte kan söka icke-brådskande vård eller av-/omboka beställda tider via tidsbeställningen i Sibbo eller Lovisa.

Kvälls- och veckoslutsjouren ordnas normalt i Parksjukhuset i Helsingfors, adress Stenbäcksgatan 11. Man kan söka vård från kl. 14 per telefon 09 4717 1110.

Sibbo

Tandklinikerna i Sibbo är stängda på torsdag 21.9 på grund av personalutbildning. Kunder som är i akut behov av tandläkarvård kan söka sig till tandkliniken i Borgå. Vård ges med tidsbeställning, tfn 019 5600 401. Vänligen notera att man inte kan söka icke-brådskande vård eller av-/omboka beställda tider via tidsbeställningen i Borgå.

Kvälls- och veckoslutsjouren ordnas normalt i Parksjukhuset i Helsingfors, adress Stenbäcksgatan 11. Man kan söka vård från kl. 14 per telefon 09 4717 1110.