Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesfullmäktiges aftonskola och möte 29.8.2023

Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige samlades på tisdagen till aftonskola och höstens första fullmäktigemöte.

Aftonskolans ämne var välfärdsområdets produktivitetsprogram och servicestrategin. Bl.a. samlades ledamöternas åsikter om produktivitetsprogrammets teman in. Beslut om servicestrategin och produktivitetsprogrammet fattas senare i höst.

Mötesdagar

Områdesfullmäktige beslutade sammanträda hösten 2023 19.9., 17.10., 14.11. och 12.12.2023.  Dessutom beslutade områdesfullmäktige att områdesfullmäktiges ordförande besluter om tid och plats för möten och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang, samt besluter om att ställa in möten vid behov.

Dessutom beviljade områdesfullmäktige avsked från förtroendeuppdrag och valde nya medlemmar och ersättare i stället.

En fullmäktigemotion antecknades för kännedom.

Också de övriga ärendena beslutades enligt föredragningslistan.