Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Måsen i Borgå hade inte aviär influensa

Vi meddelade tidigare om två bekräftade fall aviär influensa (fågelinfluensa): en mås hittad i Borgå och en havsörn hittad i Sibbo skärgård.

Måsen hittad i Borgå, som Regionförvaltningsverket undersökte, hade dock ingen aviär influensa. Den felaktiga informationen orsakades av Regionförvaltningsverkets tolkningsfel.

 – Vi beklagar det inträffade, men påminner att det fortfarande finns skäl att inte röra döda fåglar eller fågelavföring, säger Borgå stads övervakningsveterinär Petronella Jansson.