Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ny telefonservice för mental-och missbrukarvård för vuxna öppnar den 17 juli

Mental- och missbrukarvården för vuxna (från 22 års ålder) får en centraliserad rådgivnings- och tidsbokningstelefon, som tas i bruk 17.7.2023 i hela Östra Nyland. Efter det hänvisas kunder till service enbart via den centraliserade tidsbokningen. Telefontid vardagar kl. 8–11, tfn 019-5600 153.

Använd telefonservicen så här

Fyll först i Terapinavigatorn(förflyttning till en annan tjänst). Bedömningen av vårdbehovet sker smidigare och väntetiden till rätt behandling eller service blir kortare om man använder Terapinavigatorn.

Efter att du fyllt i Terapinavigatorn får du till slut en individuell kod med vilken en yrkesutbildad person kan öppna dina resultat i en månads tid. Spara koden och ge den på begäran till en yrkesutbildad person. Anteckna inte personuppgifter, till exempel namn eller personbeteckning, i navigatorn!

Ta därefter kontakt med mental- och missbrukarvårdens centraliserade tidsbokning, telefontid vardagar kl. 8–11, tfn 019-5600 153.