Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Reservera mycket tid för rehabiliteringsplan för personer med funktionsnedsättning

HUS har överfört upprättandet av rehabiliteringsplaner till primärvården. Orsaken är resursbrist. Vi ber kunderna ta kontakt med sin hälsosvårdsstation i god tid innan rehabiliteringsplanen går ut.

HUS:s poliklinik för personer med funktionsnedsättning informerade tidigare sina kunder om att enheten inte längre utarbetar nya rehabiliteringsplaner för sina patienter. Orsaken är den dåliga arbetskraftssituationen när det gäller läkare. HUS har överfört upprättandet av rehabiliteringsplaner till primärvården.

Vid Östra Nylands välfärdsområde har arbetet med att upprätta rehabiliteringsplaner koncentrerats till hälsostationerna i Nicky, Borgå, Lovisa och Askola.

Vi ber er vara i kontakt med er egen hälsocentral i god tid innan rehabiliteringsplanen löper ut. Ifall ni bor i Sibbo, tag kontakt per e-post via adressen marina.westerlund@itauusimaa.fi. Ifall ni bor i Borgå, tag kontakt per e-post via adressen kuntoutustyoryhma.porvoo@itauusimaa.fi. Ifall ni bor i någon annan kommun på Östra Nylands välfärdsområde, tag kontakt med er egen hälsostation.

Utarbetandet av rehabiliteringsplaner har i huvudsak koncentrerats till de hälsostationsläkare som sedan gammalt är bekanta med upprättandet av planer.

Vi tackar för ert tålamod redan på förhand!