Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdesstyrelsens möte 20.6.2023

Tillsättning av en regional samarbetsgrupp för elevhälsa

Östra Nylands välfärdsområdes områdesstyrelse tillsatte på sitt möte 20.6 en regional samarbetsgrupp för elevhälsan enligt förslaget av nämnden för ordnande av tjänster och begär kommuner och utbildningsanordnare i välfärdsområdet att utse sin representant och dess ersättare till den regionala samarbetsgruppen för elevhälsa.

Arbetsgruppen består av:

Östra Nylands välfärdsområdes ekonomirapportering 1–4/2023 och 1–5/2023

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att anteckna för kännedom 2023 års ekonomirapporter januari-april och januari-maj. Budgetutfallet rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen månadsvis och med 4 månadernas mellanrum utarbetas delårsrapport till välfärdsområdesstyrelsen.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände också Östra Nylands välfärdsområdes plan för kvalitet och egenkontroll samt beviljade avsked från förtroendeuppdrag och valde nya personer i stället.