Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

HyVä-digis anställda började

På bilden några av HyVä-digis anställda 

Den digitala social- och hälsocentralen HyVä-digi öppnar i Östra Nylands välfärdsområde i höst.  

Rekryteringen av HyVä-digis vårdare var lyckad och de första medarbetarna började den 5 juni. Under de första dagarna lärde de känna varandra och Östra Nylands välfärdsområde. Introduktionen fortsätter på hälsocentralerna under sommaren. Enheten startar sin verksamhet 1.9.2023.  

”Det är verkligen fint att se resultaten av utvecklingsarbetet nu när de första medarbetarna har börjat. HyVä-digi-teamet kommer att kompletteras med bland annat en socialrådgivare och en mentalvårds- och missbruksarbetare”, säger projektchef Heidi Hovisilta och hälsar de nya medarbetarna varmt välkomna.   

Utvecklingen av tjänsterna i HyVä-digi utgår från att lyssna på kundernas behov. Det kommer inte att ersätta de grundläggande tjänsterna, utan är ett förväntat tillägg till utbudet av tjänster. Målet är att minska trängseln på hälsocentralerna genom att använda digitala verktyg för att hantera frågor som inte kräver en fysisk undersökning. HyVä-digi betjänar alla invånare i välfärdsområdet Östra Nyland. HyVä står för Hyvinvointi och Välfärd.