Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Ny telefontjänst för mentalvårds- och missbrukstjänster öppnas i juli

Ett centraliserat rådgivnings- och tidsbokningsnummer (från 22 års ålder) till mental- och missbrukarvård för vuxna tas i bruk 17.7.2023 i hela Östra Nyland. Efter det hänvisas klienter till service enbart via den centraliserade tidsbokningen. Telefontid vardagar kl. 8-11, tfn 019-5600 153.

Att fylla i Terapinavigatorn(förflyttning till en annan tjänst) innan du ringer effektiviserar bedömningen av vårdbehovet och väntetiden till rätt behandling eller service blir kortare om man använder terapinavigatorn. Vi publicerar närmare anvisningar i samband med öppnandet av telefontjänsten.