Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Välfärdsområdena är bättre än sitt rykte – ordförandena för välfärdsområdenas styrelser önskar konstruktiv debatt

Ordförandena för välfärdsområdenas styrelser, juni 2023

Ordförandena för välfärdsområdenas styrelser hoppas på besinning och konstruktiv debatt från finländarnas sida i fråga om utvecklandet av de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet.

Välfärdsområdena har precis kommit igång med sin verksamhet, men ordförandena försäkrar att de offentliga vård- och räddningstjänsterna även framdeles kommer att fungera tillförlitligt. Garanter för det är kompetensen hos över 200 000 proffs samt ett demokratiskt beslutsfattande.

 
Förändring är en nödvändighet, och det finns inga alternativ till det. Förnyelsen måste inriktas både på strukturerna och på verksamhetsrutinerna.

Ordförandena för välfärdsområdenas styrelser möttes 31.5–1.6.2023 i Åbo.

Ordförandena kommenterar gärna välfärdsområdenas situation och frågor som har att göra med utvecklandet av områdena.