Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Rusning i välfärdsområdets telefontjänst

Det är tillfälligt rusning i välfärdsområdets telefontjänst. Telefonsamtal i akuta ärenden sköts alltid samma dag, och icke-brådskande ärenden försöker välfärdsområdet ta hand om inom 1–3 vardagar. Du kan också fylla i formuläret för Omaolo-symptombedömning på webben (www.omaolo.fi(förflyttning till en annan tjänst)) eller vid behov även komma direkt till hälsostationen.

En (1) begäran om återuppringning räcker, upprepade samtal medför ytterligare rusning i telefontjänsten.

Vi beklagar situationen.