Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Nya servicesedlar har tagits i bruk 1.6.2023

Östra Nylands välfärdsområde tar i bruk enhetliga regelböcker som gäller produktionen av de
tjänster för vilka servicesedlar beviljas. De nya servicesedlarna har tagits i bruk 1.6.2023.

Servicesedlarna är ett sätt att ordna närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Om ni inte
har haft servicesedlar tidigare utan närståendevårdarens ledighet har ordnats på annat sätt
(t.ex. men hjälp av avlösare eller som korttidsvård) så gäller dessa förändringar inte er.
Arrangemang om närståendevårdens lediga dagar samt förändringarna kring det, diskuteras i
samband med uppdateringsbesöket.

Värdet av närståendevårdens servicesedel är i fortsättningen 260 €/sedel. En servicesedel motsvarar en ledig dag. Servicesedlarna är månatliga och de kan inte sparas
till följande månad. Det totala värdet för de beviljade servicesedlarna bestäms på basis av
antalet lediga dagar som närståendevårdaren har rätt till. Lediga dagarnas antal samt deras
arrangemang, kommer man alltid överens om i ett skriftligt kontrakt mellan
närståendevårdaren och välfärdsområdet (tid. kommunen).

Närståendevårdens servicesedlar får i fortsättningen användas till följande tjänster:
Servicesedel beviljas för tjänster som ges i hemmet, såsom hemservice, hemsjukvård och
stödtjänster (bl.a. städning, klädvård, gårds- och trädgårdsarbete, gå ärenden,
ledsagarservice, rekreation). Servicesedlar beviljas inte för bland annat frisörstjänster,
massage, fotvård och motsvarande välfärdstjänster.

Om tjänsten ordnas med servicesedel uppbär välfärdsområdet ingen klientavgift, utan
klienten betalar själv den summa som överskrider servicesedelns värde (självriskandel) till
serviceproducenten. Självriskandelen hittas i servicesedelsystemets prislista.


Tilläggsinformation fås av den egna kontaktpersonen eller av projektkoordinator Sanna
Äyräväinen

tfn 040 676 3023, sanna.ayravainen@itauusimaa.fi