Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Personliga assistenternas strejkvarsel för perioden 6–12.6.2023

JHL har gett ett andra varsel om strejk bland personliga assistenter, denna gång för perioden 6–12.6.2023. Ifall strejken bryter ut är den rikstäckande och berör således alla kommuner i Östra Nylands välfärdsområde och uppgifter i lönegrupp A.

JHL har bestämt strejkgränserna så att uppgifter som inte kan försummas utan äventyrande av liv och hälsa lämnas utanför strejken. I hela landet fortgår tills vidare JHL:s förbud att utföra mertidsarbete och övertidsarbete samt att byta skift och vidare JHL:s ansökningsblockad.

Ta kontakt med din kontaktperson inom handikappservicen eller med löneräknaren för personlig assistans, om strejken bryter ut.