Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Kom med och utveckla välfärdsområdets organisationssamarbete!

Den planerade samarbetsformen mellan Östra Nylands välfärdsområde och föreningar som verkar på området, Partnerskapsbordet för organisationer återremitterades för ny beredning. I beredningen granskas ansökningskriterierna och partnerskapsbordets uppbyggnad.

Ansökan till partnerskapsbordet öppnas på nytt! Vi söker föreningsrepresentanter till partnerskapsbordet. Skulle du vara rätt person att företräda områdets föreningar och utveckla välfärdsområdets organisationssamarbete?

Uppgifter och mål

Målet med partnerskapsbordet är att det ska fungera som samarbetskanal mellan organisationer och Östra Nylands välfärdsområde samt även främja organisationernas inbördes samarbete.

Det är en diskussionsplattform med inriktning på dialog före den traditionella beslutsprocessen. Partnerskapsbordet har inte ett beslutsorgans befogenheter.

Medlemmar i partnerskapsbordet:

Det är önskvärt att representanter både för lokala organisationer i områdets kommuner och för rikstäckande social- och hälsoorganisationer ansluter sig till partnerskapsbordet. I medlemskåren ska ingå representanter för olika teman inom organisationsverksamhet (cirka 2 medlemmar/tema):

Att söka till partnerskapsbordet

Kriterier

Tidsplan

Anmälan

Ytterligare information

Nanna Kostiainen

Sakkunnig inom organisationsarbete och delaktighet, Östra Nylands välfärdsområde

nanna.kostiainen@itauusimaa.fi

Mera information om partnerskapsbordet: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2018/1963-kumppanuuspoydan-rakennusopas(förflyttning till en annan tjänst) (enbart på finska)