Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Forum för socialt arbete

Den 11.5.2023 hölls det första forumet för socialt arbete i Östra Nylands välfärdsområde. Målet för tillfället var att utveckla samarbetet för klientens bästa. Socialarbetare, socialhandledare, servicekoordinatorer, och andra yrkespersoner från Östra Nylands välfärdsområde deltog i evenemanget.

Särskilt viktigt för deltagarna var:

💙 Yrkespersonernas kloka insikter och vilja att samarbeta för klientens bästa.

💙 Hanna Kaunistos, ledare för socialt arbete, Östra Nylands välfärdsområde, ord om att socialt arbete måste jämställas med andra välfärdsyrken.

💙 Ilona Koskenniemis, ansvarsområdesdirektör, Östra Nylands välfärdsområde, ord ”Oavsett vilken dörr klienten kommer in genom är han eller hon på rätt plats”.

💙Monica Blomqvist-Åkermarck, specialplanerare, Socca, som påpekade vikten av att lyfta fram de missgynnades röst genom strukturerat socialt arbete.

Vi fortsätter utvecklingen genom att arbeta med de idéer och insikter som framkom under forumet. Östra Nylands välfärdsområde har som mål att erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet. Nästa forum för socialt arbete ordnas hösten 2023.