Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Det har uppkommit tekniska problem i faktureringen på Östra Nylands välfärdsområde vilket orsakar en försening i påbörjandet av faktureringen i bland annat hemvården i Borgå.

Vi utreder problemet och strävar till att få problemet löst så fort som möjligt.