Till Innehållet
HyVä-digi Sök på sidan

Principerna för beviljande av organisationsbidrag godkändes

Nämnden för utveckling och samarbete behandlade på sitt möte 3.5 principerna för beviljande av organisationsbidrag. Nämnden förde en livlig diskussion om frågan. Grunderna och poängsättningsanvisningen för beviljande av bidrag till organisationer inom social- och hälsovårdssektorn i Östra Nylands välfärdsområde godkändes enligt förslaget.

Också de övriga ärendena på föredragningslistan beslutades enligt förslag.